U bent hier: home / particulieren / verzekeringen / woning
 
Particuliere verzekering woning
 
Een woning is een kostbaar bezit. Er zijn tal van omstandigheden die tot schade aan de woning of de inboedel kunnen leiden, belangrijk is dan ook te weten dat deze polis niet alleen dekking geeft in geval van brand maar ook in geval van waterschade, storm- en hagelschade, glasbreuk, elektrische schade, natuurrampen en burgerlijke aansprakelijkheid. Niet enkel de schade aan uw eigen woning is belangrijk, maar bovendien kan door uw woning ook schade ontstaan bij anderen. (vb waterschade, huis van de buur die ook vuur vat).

Zowel eigenaars als huurders sluiten beter een brandverzekering af. Huurders moeten immers op het einde van het huurcontract de woning in dezelfde staat teruggeven aan de eigenaar. Naast de al zeer uitgebreide dekking is er nog mogelijkheid om bijkomende waarborgen te onderschrijven:
 
 
Diefstalverzekering
Bij diefstal ontvangt u een vergoeding voor uw gestolen of beschadigde inhoud. Een diefstalverzekering vergoedt niet enkel de gestolen goederen, maar komt ook tussen bij schade veroorzaakt bij een poging tot inbraak, vandalisme,...
 
 
Rechtsbijstand
Bij schade kan er een conflict ontstaan tussen u en de verzekeringsmaatschappij m.b.t. de schaderegeling. Uw rechtsbijstand zal u helpen uw belangen te verdedigen.
 
 
Indirecte verliezen
De waarborg indirecte verliezen komt telkens tussen wanneer er een betaling gebeurt in de waarborg Woning na een schadegeval. Opdat u alle bijkomende kosten ten gevolge van de schade zou kunnen betalen wordt er een bijkomende vergoeding van 10% toegekend bovenop de schadevergoeding.
 
 
Motorrijtuigen in rust
In principe worden voertuigen nooit als inhoud beschouwd, tenzij men deze bijkomende waarborg afsluit. Uw voertuigen die door brand, overstroming, storm, enz. schade ondergaan terwijl ze zich in het verzekerd gebouw bevinden, zullen dankzij deze clausule wel in de vergoeding opgenomen worden.
 
----------