U bent hier: home / ondernemingen / financiŽle zekerheid
 
Ondernemingen, financiŽle zekerheid
 
Algemeen
Ondernemen is vooruitkijken. Opportuniteiten zien, risicoís aangaan en beslissingen nemen. De sleutelfiguren in de onderneming, U als zelfstandige, bedrijfsleider, kaderpersoneel, uitvoerend personeel vormen de know-how binnen de onderneming. Deze know-how beschermen is ook uw financiŽle zekerheid veilig stellen. Een waaier van mogelijkheden zijn ook voor uw bedrijf onontbeerlijk.
 
 
 
Arbeidsongevallenpolis
Een ieder die iemand te werkt stelt, dient een verzekering arbeidsongevallen voor zijn werknemers af te sluiten. Dit is een wettelijke verplichting. De arbeidsongevallenpolis verzekert een werknemer voor de ongevallen die zich kunnen voordoen tijdens het uitoefenen van zijn job, alsook voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de arbeidsweg (weg van en naar het werk). Overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke invaliditeit, medische kosten e.d. worden via deze polis vergoed.

De uitbreiding excedent loon vangt het loonsverlies op bij arbeidsongevallen voor verzekerden wiens inkomen hoger ligt dan het wettelijke voorziene barema bepaald door de wetgever. De uitbreiding 24/24 dekt de verzekerden ook in het privť-leven voor de ongevallen die hen overkomen.
 
 
 
Polis gewaarborgd inkomen
Een zelfstandige zaakvoerder of bedrijfsleider, kan maar genieten van een zeer beperkt sociaal vangnet wanneer hij het slachtoffer is van ziekte of ongeval, gepaard gaande met inkomensverlies. Een verzekering van zijn inkomen bij ziekte of ongeval, tijdens zijn privť-leven of beroepsactiviteit, garandeert U als bedrijfsleider een inkomen dat U vooraf bepaalt, en laat indexeren, zowel voor, tijdens als na een uitkering.

U geniet gedurende de volledige duur van uw arbeidsongeschiktheid een maandelijkse rente evenredig met de graad van ongeschiktheid. Bovendien geniet U premievrijstelling in evenredigheid met uw ongeschiktheid (fysiologische of ecomomische ongeschiktheid van minimum 25%).
 
 
 
Pensioenopbouw
De 3 pijlers van het pensioen zijn:
  • 1e pijler: het wettelijk pensioen: wat U als zelfstandige krijgt van Vadertje Staat.
  • 2e pijler: het bovenwettelijk pensioen: wat U opbouwt in het kader van uw beroepsactiviteit, in hoofdzaak het VAPZ, Individuele PensioenToezegging IPT, groepsverzekering. Deze polissen zijn onderhevig aan de 80%-regel, nl. het wettelijke pensioen en aanvullend bedrijfspensioen mogen samen niet meer dan 80% van de brutobezoldiging van het laatste jaar van uw actieve loopbaan overstijgen.
  • 3e pijler: het individueel pensioen: individuele levensverzekering, pensioensparen.
 
 
 
Vrij aanvullend pensioen (VAPZ)
Uw VAPZ, een extra en fiscaal zeer voordelige pensioenopbouw voor de zelfstandige ondernemer/zaakvoerder, wordt gekenmerkt door een gewaarborgde intrestvoet, jaarlijks aangevuld met een variabele deelname in de winst. De premies zijn marginaal fiscaal aftrekbaar, d.w.z. van uw hoogste inkomensschijf. Zo recupereert U tot de helft van uw gespaarde geld, en is dus nog voordeliger dan het klassieke pensioensparen.

U kan ook meer fiscaal sparen, tot maximum 8,17% van uw netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden. Er is een wettelijk plafond voorzien. Een bijkomend voordeel is dat uw sociale lasten door deze bijkomende aftrek ook op een lager inkomen worden berekend. Opnieuw voordeel dus. Een het VAPZ geniet van een fiscaal gunstig belastingsregime bij uitbetaling. Ook uw medewerkende echtgenote kan genieten van een VAPZ.
 
 
 
IPT (individuele pensioentoezegging)
De vennootschap sluit via een IPT voor zijn zelfstandige zaakvoerder/bedrijfsleider een individuele pensioenverzekering af, eventueel aangevuld met bijkomende dekkingen (bv overlijden). Deze polis is in hoofde van de firma (verzekeringsnemer) als beroepskost aftrekbaar, het contract zelf blijft volledig persoonlijke eigendom van de verzekerde bedrijfsleider (verzekerde en begunstigde). Een curator kan dus nooit een IPT opeisen bij de faling van het bedrijf. Fiscaal kan een IPT veel interessanter zijn voor de bedrijfsleider dan een loonsverhoging.
 
 
 
Key-man verzekering
Deze polis verzekert de risicoís van het verlies van zijn sleutelfiguur, ďde KEY-MANĒ. Een bedrijfsleidersverzekering. Het plots wegvallen van de bedrijfsleider kan een zware financiŽle weerslag hebben op het bedrijf, de partner en/of zijn nakomelingen. Meestal gaat het hier om een overlijdensdekking op hoofd van de bedrijfsleider, eventueel aangevuld met extra vergoedingen tegen het (tijdelijk) wegvallen van de bedrijfsleider, zodat lopende kosten verder kunnen gedragen worden.
 
 
 
Groepsverzekering
Zoals het bedrijf voor zijn zaakvoerder een IPT kan afsluiten, kan een onderneming ook voor zijn werknemers (bepaalde categorie binnen het bedrijf) bijdragen tot hun pensioenopbouw. Een groepsverzekering kan ook voor de werknemer meer opleveren dan een loonsverhoging, gezien het specifieke gunstige fiscaal statuut daaraan gekoppeld.

Tip: www.kenuwpensioen.be
 
----------